“Met technische kennis en anatomisch inzicht stemmen wij aanpassingen af op mensen en niet andersom”